Safety Companion Home

cropped-SafetyCompanionShield-512.png

Uw eerste hulp bij calamiteiten

Huidige situatie?

Bij brand wordt iedereen wel snel gealarmeerd, maar hoe wordt de BHV ploeg gealarmeerd bij een ongeval of reanimatie?

Rekening houdend met met o.a. deeltijdwerken, pauses en thuiswerken weet u welke BHV-ers aanwezig zijn?

Lukt het om met alle moderne communicatiemiddelen snel alle BHV medewerkers te alarmeren?

Als de BHV medewerker de brandweer moet uitleggen waar ze moeten zijn, is er dan wel een up-to date plattegrond aanwezig?

Zou u als crisisteam lid niet onmiddelijk op de hoogte willen zijn als er een ernstige calamiteit zoals brand, overval of bommelding op één van uw locaties is?

 • Met één druk op de knop van uw telefoon is elk incident te melden bij iedere gewenste persoon.

 • In één oogopslag is te zien welke BHV-er(s) op de locatie, of directe omgeving aanwezig zijn.

 • Met nog een druk op een knop ziet u gedetailleerde plattegronden met afsluiters, brandblusmiddelen en brandmelders vòòr u.

De Safety Companion heeft als doel om met minimale acties snel een incident te melden.

Het incident wordt automatisch gemeld aan de gehele alarm organisatie: (Crisisteam, BHV organisatie + overigen)

Daarbij wordt de meest urgente informatie verstrekt om de calamiteit op te lossen.

De functies zijn de volgende:

 • Maken van een alarm
  • Handmatig via de app
  • Door een apparaat (Branmeldinstallatie, inbraak installatie etc)
 • Alarmeren en informeren van (groepen) mensen
  • Intern, De juiste BHV voor de juiste calamiteit, voor de juiste locatie Directie / management / coördinatoren ploegleiders, BHV
  • Extern (bijv Lift onderhouder, beheerder BMI)
 • Informeren over de eerstvolgende actie
 • Detecteren wie er binnen het pand aanwezig is
 • Doorgeven wie de melding heeft ontvangen
 • Tonen van het plattegrond per verdieping + omgeving op de begane grond
 • Communicatie additionele gegevens over de preciese locatie, slachtoffers, genomen actie
 • Achteraf rapporteren wat en wanneer wat is gebeurd en wie wanneer heeft gereageerd

All-in-one BHV oproep systeem

Safety Companion op mobiel


 • oproep / alarmering
 • persoonsregistratie
 • communicatie
 • rapportage
 • gidsfunctie

Bestemd voor wie?

Het Safety Companion systeem is door zijn opzet heel flexibel in te zetten voor vrijwel elke situatie waar mensen snel één of meerdere anderen moet alarmeren.

Het grootste voordeel van de Safety Companion ontstaat als de organisatie complexer is.

De complexiteit kan komen door de volgende situaties:

 • Meerdere locaties

 • Meerdere mensen te alarmeren (> 5)

 • Meerdere organisaties in een gebouw

 • Grote open terreinen

 • Verschillende functies binnen te alarmeren groep mensen

  • Coordinatoren, ploegleiders, onderhouders van apparatuur, externe hulpdiensten

Kortom hoe complexer, hoe groter het voordeel

De organisaties die dus het meest van de Safety Companion kunnen profiteren zijn:

verzamelgebouwen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, scholen, horeca, hotels, productiebedrijven, grote kantoren, en hulpverleners bij evenementen,

BHV oproep systeem

Heeft u al een BHV oproep systeem met piepers?

Of overweeg u dat aan te schaffen?

Uitproberen?

gratis proberen

Wilt u weten of het ook voor uw organisatie een oplossing kan zijn?

Geschikt voor uw telefoon?

safety companion BHV-ers

Zie voor welke telefoons en tablets de Safety Companion beschikbaar is.

Wat zijn de kosten?

euro

Wit u weten wat de kosten van het systeem zijn voor gebruik binnen uw organisatie?