Blog

Nieuws en achtergronden van alarmering bij calamiteiten

Is het 3g /4g netwerk wel betrouwbaar voor alarmering?

De Safety Companion gebruikt het GSM en ook het 3g en 4g netwerk voor de communicatie en alarmering.

Na het Pukkelpop drama van 18 augustus 2011 is gebleken dat vele festivalgangers informatie uitwisselden via de sociale media zoals Facebook en Twitter.

Dat kwam vooral omdat het volledige telefoonnetwerk overbelast was. Enkel het 3g (mobiel internet) bleef werken.

Informatie op wikkipedia over deze ramp

Wat is persoonsalarmering?

Persoonsalarmering; een veilig gevoel voor u en uw dierbaren! Persoonsalarmering kent vele smaken en mogelijkheden en is geschikt voor jong en oud! Na het lezen van dit blog heeft u meer inzicht in de mogelijkheden die er zijn.

Er zijn een aantal zaken waar u op moet letten om vast te stellen wat het best bij uw situatie past. Het belangrijkste verschil is of u 1) alleen in en om het huis kunt alarmeren of 2) overal waar u bent (mobiele persoonsalarmering).

Aangezien mobiele persoonsalarmering de traditionele alarmering binnenshuis vervangt (u weet wel, die rode knop aan de grijze ketting die alleen in die kamer werkt) gaan we hier wat dieper op in.

 Hoe werkt mobiele persoonsalarmering?

Als u alarmeert wordt uw alarm afgeleverd bij de door u aangegeven contactpersonen of (zorg-) organisatie. Hetzelfde geldt voor wie feitelijk naar u toekomt. Daarover later meer.

Persoonsalarmering werkt als volgt. U alarmeert met een 1) speciaal hiervoor gemaakt handzaam apparaatje; in dit geval heeft u geen smartphone nodig. Tegenwoordig zijn deze ook in eigentijdse vormen te krijgen. Bijvoorbeeld stijlvolle armbanden of horloges waarvan je niet ziet dat het een alarmeringsapparaat is. En dan zijn er nog 2) losse knoppen (bijvoorbeeld een sleutelhanger) of andersoortige alarmgevers welke in verbinding staan met een App op de smarthpone. Dit betekent dat de drager beide devices bij zich dient te hebben!

 Waar moet ik op letten?

Wat u ook kiest als ‘alarmgever’ (zie verderop); met mobiele persoonsalarmering bent u dankzij GPS overal en altijd vindbaar als u op de knop drukt en alarmeert. Dankzij de spreek-luisterverbinding kunt u dan direct met elkaar praten. Net als gewoon bellen. Misschien een open deur, maar het persoonsalarm moet wel door betrokkene gedragen worden!

Weet u dat er ook gealarmeerd kan worden indien een persoon (bijvoorbeeld een dementerende of kind) buiten een vooraf ingestelde zone komt (geofencing)? En dat ook automatisch alarmeren bij een val mogelijk is (valdetectie)? Hoe u ook alarmeert, uw alarm wordt afgeleverd bij de door u op voorhand aangegeven contactpersonen of organisatie. U kiest!

 Alarmgever, ontvanger en opvolging; hoe zit dat?

Alarmgever, alarmontvanger en opvolging zijn drie belangrijke termen die met mobiele personenalarmering te maken hebben. Handig om iets over deze termen te weten als u overweegt een personenalarm aan te schaffen.

De alarmgever is het apparaatje (ook wel: device) waarmee u uw persoonlijk alarm maakt. Behalve een apparaat kan dit ook een externe knop zijn die via een app (klein computerprogrammaatje) met uw smartphone verbonden is. Of alleen een App op uw telefoon. De mogelijkheden zijn hier legio; wat past het best bij uw situatie?

De alarmontvanger is de persoon (familie, mantelzorg etc, ook wel sociale alarmering genoemd), instantie (Zorg- of alarmcentrale; ook wel professionele alarmering genoemd) waar het alarm wordt gestuurd. Het is aan u om vooraf in een beheersomgeving (ook wel portal genoemd) te bepalen waar het alarm wordt afgeleverd.

De opvolging is een belangrijk onderdeel. WIE wilt u dat er bij u langskomt voor hulp? Een zorginstelling (of zelf gekozen ZZPer) of iemand uit uw sociale netwerk? Wilt u bij alarmeren direct met iemand kunnen praten (spreek-luister verbinding) of is het voor u voldoende als u weet dat hulp onderweg is?

Alarmopvolging; wie doet wat?

Mocht u onverhoopt moeten alarmeren dan is opvolging cruciaal. LET OP: Niet alleen waar uw alarm wordt afgeleverd is van belang, maar ook wie indien nodig de feitelijke opvolging doet. Wie wilt u dat u gaat helpen? Hiervoor zijn 2 ‘hoofdsmaken’ te onderscheiden:

  • Sociale opvolging; de door u aangegeven contactpersonen (bijvoorbeeld familie, buren of mantelzorger) doen de opvolging
  • Professionele opvolging; er komt professionele hulp langs (bijv. wijkverpleegkundige)

Daarnaast zijn er tussenvormen mogelijk. Bijvoorbeeld dat uw alarm bij de zorgcentrale binnenkomt en dat de centralist(e) contact opneemt met de contactpersonen van uw sociale netwerk om uw alarm op te volgen.

Bij sociale alarmering wordt uw alarm vaak naar meerdere door u opgegeven personen verstuurd. Zodra uw alarm door 1 van hen is aangenomen kunnen bij sommige aanbieders de andere betrokkenen (ook wel ‘volgers’ genoemd) hiervan een melding ontvangen. Zo blijft iedereen op de hoogte.

 Speciaal voor kinderen

Weten waar uw opgroeiende kinderen of kleintjes uithangen? Een melding krijgen als ze buiten een door u ingesteld gebied komen (‘geo fencing’)? Geef hen zo’n handige persoonsalarmering met locatiebepaler mee en u kunt weten waar ze zijn. Er zijn speciale Kidshorloges met GPS die je niet alleen laten zien waar de kleine ontdekker is, maar waarmee ook gealarmeerd kan worden. De spreek-luister verbinding maakt het dan mogelijk om met elkaar te spreken. Bijvoorbeeld om je kind gerust te stellen (Rustig maar, ik zie waar je bent. Zie je de kerk voor je? Als je die kant op fietst dan kom je weer op de weg naar huis).